Lid worden?

Jaarvergadering oktober 2016

volg ons op
facebook
twitter

Jaarvergadering oktober 2016

 

Ben je lid (of ouder van een jeugdlid) en heb je wat te melden, wil je inspraak, heb je kritiek, ben je tevreden, heb je goede ideeën, wil je meedenken; dan is de JAARVERGADERING op donderdag 13-10-2016 de plek waar je moet zijn.
Dan kun je in alle openheid meepraten over het gevoerde beleid van het bestuur in het afgelopen jaar én meepraten over het te voeren beleid voor het komend jaar. Niet in de wandelgangen, niet onder de douche, niet op de ………. Etc. Gewoon een positieve bijdrage leveren aan het reilen en zeilen van HV Zwart-wit Schinnen.
De vergadering begint om 19.30 uur in MFC De Oirsprong, in de grote zaal.

Agenda:

Opening
Aanvullende agendapunten
Notulen ledenvergadering 19-11-2015
   (in te zien via Willy Pepels  06-39854218)
Jaarverslag voorzitter
Financieel verslag penningmeester (2015-2016)
Verslag kascontrolecommissie (2015-2016)
Begroting door penningmeester (2016-2017)
Bestuurszaken
Toernooi
Scheidsrechterszaken 
Rondvraag
Sluiting


Sportief uitnodigend,
Bestuur  HV Zwart-Wit  Schinnen
Meer dan handbal alleen !!!

Reacties

Er is nog geen reactie geplaatst.