Lid worden?

Zwart-Wit Ledenvergadering

volg ons op
facebook
twitter

Zwart-Wit Ledenvergadering

Ben je lid (of ouder van een jeugdlid) en heb je wat te melden, wil je inspraak, heb je kritiek, ben je tevreden, heb je goede ideeën, wil je meedenken; dan is de JAARVERGADERING op 18.10.2018 de plek waar je moet zijn.
Dan kun je in alle openheid meepraten over het gevoerde beleid van het bestuur in het afgelopen jaar én meepraten over het te voeren beleid voor het komend jaar. Niet in de wandelgangen, niet onder de douche, niet op de ………. Etc. Gewoon een positieve bijdrage leveren aan het reilen en zeilen van HV Zwart-wit Schinnen.

De vergadering begint om 19.30 uur in MFC De Oirsprong, in de grote zaal.

 • Opening
 • Aanvullende agendapunten
 • Notulen ledenvergadering 25-10-2017
 • Aanvragen notulen kan via zwartwit@handbal.nl 
 • Jaarverslag voorzitter
 • Financieel verslag penningmeester (2017-2018)
 • Verslag kascontrolecommissie (2017-2018)
 • Begroting door penningmeester (2018-2019)
 • Bestuurszaken
 • Wijzing bestuur
 • Toernooi
 • Scheidsrechterszaken 
 • Rondvraag
 • Sluiting
 • Sponsoring/ Acties


Sportief uitnodigend,
Bestuur HV Zwart-Wit  Schinnen,

Meer dan handbal alleen !!!

Meer activiteiten

Reacties

Er is nog geen reactie geplaatst.