Lid worden?

Jaarvergadering 2015

volg ons op
facebook
twitter

Jaarvergadering 2015

Ben je lid (of ouder van een jeugdlid) en heb je wat te melden, wil je inspraak, heb je kritiek, ben je tevreden, heb je goede ideeën, wil je meedenken; dan is de JAARVERGADERING op donderdag 19-11-2015 de plek waar je moet zijn.

Dan kun je in alle openheid meepraten over het gevoerde beleid van het bestuur in het afgelopen jaar én meepraten over het te voeren beleid voor het komend jaar. Niet in de wandelgangen, niet onder de douche, niet op de ………. Etc.

Gewoon een positieve bijdrage leveren aan het reilen en zeilen van HV Zwart-wit Schinnen.

De vergadering begint om 19.30 uur in MFC De Oirsprong, in de grote zaal.

 

Agenda          Opening
                       Aanvullende agendapunten
                       Kandidaten penningmeester
                       Notulen ledenvergadering 17-10-2014
                            (in te zien via Willy Pepels  06-39854218)
                       Jaarverslag voorzitter
                       Financieel verslag penningmeester (2014-2015)
                       Verslag kascontrolecommissie (2014-2015)
                       Begroting door penningmeester (2015-2016)
                       Bestuurszaken
                       Toernooi
                       Scheidsrechterszaken
                       Rondvraag
                       Sluiting

 

Sportief uitnodigend,
           

Bestuur  HV Zwart-Wit  Schinnen

Meer dan handbal alleen !!!

Meer activiteiten

13 apr
20 apr
11 mei
18 mei

Reacties

Er is nog geen reactie geplaatst.