Lid worden?

NHV Fair Play afspraken n.a.v. clusterbijeenkomsten Limburg

volg ons op
facebook
twitter

NHV Fair Play afspraken n.a.v. clusterbijeenkomsten Limburg

In de clusterbijeenkomsten van januari 2017 hebben meerdere Limburgse verenigingen de huidige “Fair Play” aangekaart. Wedstrijden worden grimmiger, het publiek laat zich meer horen en de scheidsrechter wordt veelal benaderd als noodzakelijk kwaad.
 
Om de wedstrijden sportiever te laten verlopen, zijn er tijdens de clusterbijeenkomsten een viertal zaken benadrukt. In dit document zijn de gemaakte afspraken hieromtrent vastgelegd.
 
 
1. Hand shakes
 
Bij wijze van proef zullen per uiterlijk 1 maart 2017 alle door Limburgse teams gespeelde wedstrijden vooraf gegaan worden door “hand shakes” tussen alle spelers/speelsters van beide teams. Deze “high fives”, welke volgen op het begroeten, zijn al enige tijd gebruikelijk in de (inter)nationale topcompetities.
 
  
De procedure voor aanvang van de wedstrijd komt hierbij als volgt uit te zien:
1. De teams en scheidsrechter stellen zich ter hoogte van de zijlijn op en op het teken van de scheidsrechter loopt iedereen naar het midden van het speelveld.

2. Beide teams krijgen de gelegenheid om elkaar, de scheidsrechter en het publiek te begroeten.

3. Het uitspelende team loopt (aan de tribunezijde) voor de scheidsrechter en het thuisspelende team langs, waarbij iedereen persoonlijk een fijne wedstrijd wordt gewenst door middel van een “high five”.

4. Het thuisspelende team  loopt vervolgens (aan de tribunezijde) voor de scheidsrechter langs om hem/haar door middel van een “high five” persoonlijk een fijne wedstrijd te wensen.


De (ongewijzigde) procedure na afloop van de wedstrijd ziet er als volgt uit:
1. Direct na de wedstrijd bedanken alle spelers/speelsters de tegenstander persoonlijk door middel van een hand of “high five”. 2. Op het teken van de scheidsrechter stellen beide teams zich op in het midden van het speelveld. 3. Beide teams krijgen de gelegenheid om elkaar, de scheidsrechter en het publiek te bedanken.
 
2. Rol van de scheidsrechter (in opleiding) voorafgaand aan de wedstrijd
 
Het is al enige tijd geen uitzondering meer dat (jeugd)scheidsrechters pas kort voor de wedstrijd de sporthal betreden. Dit is jammer, want zo gaat het (belangrijke) persoonlijke contact met de overige betrokken partijen voorafgaand aan de wedstrijd verloren.
 
De verenigingen hebben afgesproken dat de scheidsrechter voorafgaand aan de wedstrijd met beide coaches contact heeft. Hierbij wordt kort gesproken over onder andere het DWF, de tenues (kleuren) en de speelwijze (spelregels jeugdhandbal). Dit contact is een gezamenlijke verantwoordelijkheid en kan op initiatief van zowel de scheidsrechter als de coach(es) worden aangegaan.
 
Mocht de scheidsrechter een ‘scheidsrechter in opleiding’ zijn, dan sluit ook de scheidsrechterscoach hierbij aan. De scheidsrechterscoach zal hierbij aangeven dat hij/zij vanuit de vereniging de scheidsrechter zal coachen en, waar nodig, voor vragen en/of opmerkingen tijdens de wedstrijd aangesproken kan worden, zodat de scheidsrechter zich volledig kan richten op het leiden van de wedstrijd. Derhalve is het wenselijk dat de scheidsrechterscoach zich in de buurt van de wedstrijdtafel en wisselzones bevindt.
 
 
3. Speelwijze jeugdhandbal
 
In 2014-2015 is een start gemaakt met de nieuwe speelwijze voor de F-jeugd, in 2015-2016 is dit gevolgd door de E-jeugd en sinds dit seizoen speelt ook de D-jeugd met een nieuwe speelwijze. Helaas ontvangen we herhaaldelijk berichten dat niet alle jeugdteams volgens deze nieuwe speelwijze spelen.
 
De speelwijze per categorie is terug te vinden via www.handbal.nl/jeugd. Voor iedere categorie is er een informatievideo beschikbaar via YouTube.
 
Klik hier voor de speelwijze voor de F-jeugd.

Klik hier voor de speelwijze voor de E-jeugd.

Klik hier voor de speelwijze voor de D-jeugd.
 
Een volgens de nieuwe speelwijze goed verloop van de wedstrijd is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de verenigingen en coaches. Helaas zijn enkele coaches nog niet voldoende op de hoogte van de speelwijze of leggen ze de verantwoordelijkheid bij de scheidsrechter (spelleider), “zolang hij/zij er niet voor fluit…”.
 
Verenigingen benadrukken dat de scheidsrechter (spelleider) veelal een (jeugd)lid zonder veel scheidsrechterervaring. Het kan en mag niet van deze persoon verwacht worden, dat deze de volledige verantwoordelijkheid draagt voor het correct (laten) spelen van beide jeugdteams.
 
Indien verenigingen en/of coaches de nieuwe speelwijze niet naleven, wordt aan de tegenstander gevraagd dit te melden bij het bestuur van de desbetreffende vereniging en het Nederlands Handbal Verbond. 

Reacties

Er is nog geen reactie geplaatst.