Lid worden?

OLS 2017

volg ons op
facebook
twitter

OLS 2017

Onderstaand een bericht van Stg. Schuttersevenementen OLS 2017. U kunt deze brief ook downloaden als pdf

Beste bestuursleden,

Het zal jullie afgelopen jaar niet zijn ontgaan dat Schutterij St. Johannes - St. Clemens uit Merkelbeek afgelopen zomer d'n UM heeft gewonnen op het OLS 2016. Dit betekent dat zij dit jaar het OLS 2017 mogen organiseren. Een mega-evenement dat Merkelbeek en de gemeente Onderbanken cultureel op de kaart zet, met vele tienduizenden bezoekers verdeeld over meerdere weekenden.

Om dit alles in goede banen te leiden is de hulp van heel veel enthousiaste vrijwilligers nodig, waarbij jullie medewerking van groot belang is. De inwoners en verenigingen van de gemeente Onderbanken zijn inmiddels al geïnformeerd. Maar jullie zullen begrijpen dat de benodigde 1800 vrijwilligers niet alleen vanuit onze eigen gemeente geleverd kunnen worden. Daarom verzoeken wij jullie vriendelijk om ons te ondersteunen en mee te werken aan dit unieke evenement.

De vrijwilligers kunnen gedurende de periode medio juni-medio juli 2017 bij diverse voorkomende werkzaamheden worden ingezet. Als beloning zal er een gezellige, geheel verzorgde feestavond voor alle vrijwilligers worden georganiseerd gedurende het evenement. Daarnaast zijn er mogelijkheden, indien er sprake is van een batig saldo, jullie vereniging een extra financiële bijdrage te verstrekken.

Inschrijven is inmiddels al mogelijk via onze website www.ols2017.eu. Wij willen jullie ook uitnodigen om aanwezig te zijn op de informatieavond voor verenigingen die gehouden wordt op woensdag 22 maart as. om 20.00 uur in BMV De Henkhof, Clemensweg 1, 6447 AZ in Merkelbeek. Tijdens deze avond zal er uitleg gegeven worden over de manier waarop het OLS 2017 georganiseerd wordt, welke inzet van de vrijwilligers nodig is en hoe wij deze vrijwilligers gaan werven. De infoavond is bedoeld voor alle bestuursleden van de verenigingen in de gemeenten Schinnen, Nuth en Brunssum. Tevens zullen alle deelnemende schutterijen worden uitgenodigd. Inloop is vanaf 19:45, zodat we om 20:00 kunnen starten.

Indien jullie komen, verzoeken wij jullie vóór 17 maart a.s. een bericht te sturen naar personeel@ols2017.eu, met vermelding van het aantal personen (maximaal 3) en de naam van uw vereniging.

Met vriendelijke groet,
Namens Werkgroep Personeel van Stg. Schuttersevenementen OLS 2017

Reacties

Er is nog geen reactie geplaatst.